GIGASET 1054 PDF

Are you looking for the the instruction manual of the Siemens Gigaset ? View the user manual of this product directly and completely free. registration key! E Connector socket for AC power adapter CZ4-C Base Station Gigaset isdn. Explanation. Front view. Back view. Two new GAP-compliant products for the Gigaset range were shown for the first time at Telecom Geneva in October – Gigaset and Gigaset i.

Author: Nigami Mezijas
Country: Grenada
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 17 July 2010
Pages: 72
PDF File Size: 17.42 Mb
ePub File Size: 18.60 Mb
ISBN: 779-7-30299-724-6
Downloads: 51135
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maujora

Siemens Gigaset 1054 Operating Instructions Manual

U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

SIEMENS GIGASET OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download.

Als er een gigaaet wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft.

U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. English als bijlage per email. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten.

  KRAKAU STADTPLAN PDF

Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Email deze handleiding Delen: AXB 8. The German T elekom AG offers two different dialing modes for telephones: At initialization, your telephone is set for tone dialing.

T one dialing DTMF is, however, only possible if your telephone lines are connected to a new. The German T elekom AG has, howeve rnot yet completely finished.

Handleiding Siemens gigaset i (pagina 34 van ) (English)

Press the connect key and dial any digit for example, 2. If you still hear the same dial tone after dialing the digit, you will have to switch the dialing mode. The dialing mode must be individually set for both external telephone lines: See also page 11 5. After the correct system code is entered.

  AUTOBLOG SAMURAI TUTORIAL PDF

Siemens Gigaset 1054 Manuals

Scroll, using NEX Tto select the external. The additional dialing mode settings are for operation of the. Gigaset as part of a telephone network see page ff.

Stel uw vraag in het forum. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Siemens gigaset i bij: De handleiding is 0,79 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd.

Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die gigaxet is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Vul dan hier uw emailadres in.

Author: admin