DIJANETIKA KNJIGA PDF

L. RON HUBBARD DIJANETIKA MODERNA ZNANOST 0 broj Ova je knjiga dio radova L. Rona Hubbarda, koji je razvio. Ljudi razlièitih životnih dobi i zanimanja potvrduju kako im je dijanetika pomogla da: Zadobiju veæe samopouzdanje; Ostvare svoje ciljeve; Dosegnu. They are at the top of the food chain, with some species feeding on big prey like monkeys and sloths. Find this pin and more on knjige za download by hrvoje.

Author: Kesho Vum
Country: Burma
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 9 July 2009
Pages: 377
PDF File Size: 4.15 Mb
ePub File Size: 1.57 Mb
ISBN: 929-3-89844-129-8
Downloads: 25044
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vuk

Takvo to nije samoubojstvo s predumiljajem; ivotni oblik naletio je na jednadbu s nepoznanicom. I zglob koljke i zastraujui eijanetika lica na krilima leptira imaju ulogu u opstanku.

hrvatske eknjige download – (: 🙂 –

Dijanetika je iroka tema, zato jer je takav i ovjek Znanost o ljudskoj misU ne moe a da ne obuhvaa sve njegove djelatnosti. Nikakvi drugi imbenici nisu potrebni u toj jednadbi. Naoale se preteno nose zato da bi se popravilo stanje koje tijelo, borei se, nastoji opet pogorati. No, u ovom je sluaju prilino toga bilo uklonjeno i zabranjeno, da bi izazvalo upravo ono to se i dogodilo: Dakle, razina opstanka oblikuje dnevnu ili ivotnu krivulju na temelju poloaja u zonama po satima ili godinama.

Dijanetika |

Dinamika je ureena pojedincima, skupinama i rasama, razvijena da bi tijekom eona pruala otpor supresoru. Pritom se podrazumijeva da to je ovjek aberiraniji, to se vie primie kvocijentu inteligencije ivotinje. Nema plemena, ma koliko primitivno i neuko bilo, koje je propustilo prepoznati problem kao problem, odnosno barem pokualo formulirati takvu znanost.

Primjerice, voziti u pijanom stanju i pregaziti dijete na pjeakom prijelazu, ih ak riskirati ivot djeteta dijanettika vonje u pijanom stanju, nije obiljeje osobnosti. Hubbard repeatedly refers to studies in this book, but there are no footnotes to studies, no bibliography, no data another that a couple of silly charts. Ron Hubbard Ubrarv Sva prava pridrana Dizajn omota: Tjelesno i duevno stanje pojedinca mijenja se iz sata u sat, iz dana u dan, iz godine u godinu.

  DIODO RGP10D PDF

Budue nametanje moralne stigme9 moe uvelike ovisiti o predrasudi i aberaciji, a kao posljedica namee dijanetuka trajno neslaganje o tome stoje moralno, a to nemoralno.

Pogreni su, ali ne kao problemi, nego kao odgovori. U osnovi znai pogrijeiti, raditi pogreke ili, tonije, imati fiksne ideje koje nisu dijanetoka. U smislu opstanka traenje i postizanje zadovoljstva nije nita manje vrijedno od izbjegavanja boli.

Djelomino sjeanje je uobiajeno. U biti, problem rjeavanja aberacije jest problem pronalaenja “pritisnute sedmice”. Cilj dinosaura takoer je bio opstanak, pa oni ipak vie ne postoje.

Prema Leukipu”sve je voeno potrebom”. Drugim rijeima, sustav za opaanje boja moe biti u redu, ali istodobno u umu mogu postojati sklopovi8 koji briu boju prije nego to je svijesti doputeno vidjeti objekt. Kataklizma poput eksplozije Dijanetiks jezgre, kada bi to bilo mogue, kjiga bombe ili naglog gaenja Sunca, unitila bi ivot na Zemlji.

Osoba se moe vratiti u vrijeme kada je plivala i plivati s potpunim sjeanjem zvukova, slika, okusa, mirisa, opipa, tjelesnih osjeta, itd.

Sposobnost sjeanja u svojim je varijacijama mnogo fantastinija od osobe do osobe. Pri kraju knjige otkrit ete da je odnos krivulja khjiga vaan i da nakon uleknua mentalne krivulje obino dolazi do uleknua tjelesne krivulje. Crnjanski – Dnevnik o Carnojevicu. Kao snaga koja postoji tijekom gotovo beskonanoga razdoblja, ivot bi u svojim pojedinim organizmima i oblicima trebao imati cikliki4 aspekt.

  ADO KYROU PDF

The statistics, the control groups, anything? Baconove11 metode i Newtonova12 matematika pospjeivale su napredak fizikalnih znanosti koje su uvrivale i irile svoje granice, a studiji uma zaostajali su poput nemarnog bataljuna koji mnogo cijanetika haje za to koliko e saveznikih postrojbi neprijatelj unititi.

Kada ga zamolite da zamisli vonju u pozlaenom etveropregu, on “vidi” u diianetika boji koiju koja se kree, “uje” sve zvukove i “rnirie” mirise za koje misli da su svojstveni toj okolnosti, “osjea” tapecirano20sjedalo, kretanje i svoju nazonost u koiji.

Ali, ako se osoba ne moe suoiti s realnou iz prolosti, tada se ona u stanovitoj mjeri ne suoava s nekim dijelom realnosti. Njegove sposobnosti opaanja, sjeanja, vraanja, zamiljanja, stvaranja i zakljuivanja, kao to smo vidjeli, izloene su u glavnim crtama. Oduvijek sam imao sposobnost biti donekle uspjean, no dijanetka me je oslobodila do te mjere da bih dijanetikq postii zaista velike stvari, bez ometanja. Zvuk violine, ako mu je ugodan, ne ini mu se monotonim i ne uzrokuje bol, nego uiva u punoi zvuka i skladnosti melodije.

Dijanetika knjiga download itunes

U ovom opisnom dvodimenzionalnom grafikonu vitalni podaci nuni za rjeenje problema ivotne dinamike funkcionalno su usklaeni. Rijei ponekad imaju vie znaenja. Sasvim je u redu to umar vjeruje kako neke dijanetikaa drvea namjerno ubijaju sve druge vrste drvea u svojoj okolini, te sukladnobacil: Ti problemi nisu jednostavni, oni su na putu svakoga ovjeka i ekaju ga zajedno s njegovom budunou.

Author: admin