BRANISLAV CUKIC PSIHOLOGIJA RADA PDF

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Psihologija učenja ( knjiga prva) Bogdanović Vesna, Mirović Ivana, Ličen Branislava, Kreiranje udžbenika za stručni engleski Marjanovic P., Miloradov M., Cukic Z., Sakulski D., Bogdanovic S.: “Integrated cadastre (Inventory System) for pollution sources in. ČUKIĆ, Branislav: Procena uspešnosti poslovođa u funkciji zahteva koje im upućuju njihovi radnici i U: Psihologija, 4 (), , str. Dejan Cukic – Julija Uvod: G,Cadd9,D G Cadd9 D G Cadd9 D Jos pamtim tvoje usne kako Branislav Cukic – Psihologija uments.

Author: Gagul Yogis
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 27 August 2004
Pages: 166
PDF File Size: 11.64 Mb
ePub File Size: 14.20 Mb
ISBN: 682-2-86378-466-8
Downloads: 74278
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Samular

Home Documents Topolcic Bibliography. Post on Mar views.

Dejan Cukic – Julija

To je jedna od prvih bibliografija iz ovog podruja a nastala je kao rezultat potrebe za uvidom u zastupljenost spomenute tematike u znanstvenoj periodici u navedenom razdoblju. Kako se istraivana problematika “prirodno” interdisciplinarno i funkcionalno vezivala uz dodirna podruja politiku ekonomiju, samoupravljanje Tako je odabran i dio literature koji analizira samoupravljanje kad se ono pojavljuje kao jedan branizlav aspekata popisanog branislxv.

Bibliografija je raena na temelju Jugoslavenske ivanjem samih naslova. Socijalne vrednote zaposlenih Moderna organizacija, 3, str. Predindustrijski mentalitet pregled, 4, str.

Samoupravljanje i ponaanje strunih i rukovodeih kadrova u radnoj organizaciji. Direktor, 2 ,17, str.

Monotonija rada, vremenska konvejeru. Nauka i praksa, 17 raca, 4, str. Konflikti u radnim organizacijama. Uloga rukovoenja , str. Gledita, i tempo rada na str. Prilog razmatranju pojave trajka u naem drutvu.

Nauno-tehnika pregled, 4, str. Metodologija za utvrivanje efekata obrazovanja na produktivnost.

Asertivnost za zemaljske anđele – Kako da budete puni ljubavi, umesto previše fini – Knjizara MI

Metode ltehnlke organizacije, 22 vukic, 3, str. Odnos izmeu staa na istom radnom mjestu i procjene uspjenosti i fenomen spontane selekcije radnika. Revija za psihologiju, 11, str. Pokuaj mjerenja stupnja utjecaja lanova organizacije u radu organa upravljanja poduzea. Revija za psihologiju, 1 ,2, str. Broj godita u zagradi psihologima nalazi se na izvoru, ve predstavlja logian?

  BASILIUS VALENTINE PDF

Komuniciranje v skupini in formalni sistemi komuniciranja. Mo i struktura moi u jugoslovenskim ,2, str.

Self-Management , str. Sociologija,Egalitarianism and Social Differentiation. Konfliktne situacije i poslovni sistemi radnih organizacija. Direktor,2, str. Mogu li lanovi radne grupe biti uzajamno isto toliko dobri ocjenjivai profesionalne uspjenosti kao i rukovodioci. Organizaciona analiza osnovnih elemenata koji utjeu na produktivnost rada u proizvodnji s diskontinuiranim procesima.

Radna jedinica, 97, str. Industrijski sukobi u naim uvjetima. Sociologija, 2, str. Antinomije i planiranje razvoja industrijskog drutva u Jugoslaviji. Sociologija, 12, str. Nain praenja i prouavanja integracionih i samoupravnih procesa u Zavodima “Crvena zastava”.

Socioloki pregled, 51, str. Nekateri problemi nizke izobrazbne strukture zaposlenih v obini Maribor. Anthropos, 3, str.

Participacija zaposlenih u jugoslovanski organizacija, 4 ,2, str. Stalia zaposlenih v jugoslovanski rizika. Moderna organizacija, 4, str. Modernaindustiji do podjetnikog efikasnosti. Neki psiholoki aspekti organizacione Kadrovi i rad, ,5, str. Razliiti teoretski pristupi motivacionom nizacionog ponaanja. Revija za sociologiju, 1 ,1, str. Tipi integracije pri nas.

O psiholoko] uslovljenosti povreda na radu. Varijacije na temu samoupravljanja. Politikamisao, 84in insti Moderna organizacija,str. Poleksperimentalni modeli vrednotenja uspenostl tucionalnih reform. Moderna organizacija, 45, str.

Nae teme, 153, str. Komparativna motivno-funkcionalna analiza naeg kolektivno-samoupravnog lsihologija. Ekonomist, 24, str. Procena uspenosti poslovoa u funkciji zahteva koje im upuuju njihovi radnici i rukovodioci. Kadrovi i rad, ,2, str. Obrazovanost rukovodilaca za rukovodee uloge psiholovija industrijskim radnim organizacijama. Organizacija lastnega dela na delovnem mestu.

Moderna nizacija, 4, str. Aktuelni problemi radnikog samoupravljanja nomski pregled, 22, str. Gdje su uzroci stagnacije. Povezanost organizacije posla i osobina neposrednog rukovodioca.

  CETATEA BLESTEMATA PDF

Psihologija, 44, str. Neki aspekti radne stabilnosti i fluktuacije fakultetski obrazovanih kadrova i VKV radnika. Analiza participacije delavcev pri samoupravnem odloanju na ravni delavskega sveta. Moderna organizacija, 4 ,10, str. Distribucija utjecaja u radnim organizacijama. Procena radnih mesta metodom grupnog rangovanja.

Moderna organizacija,49, str. Radimo li zbog novca. Psihologija, 4, str. Tehnino tehnoloka organizacija in samoupravljanje. Razvoj delavskega ganizacija, 4 ,1, str. Neka saznanja o psihosociolokoj uslovljenosti produktivnosti u radnoj psihooogija. Radna jedinica, 103, str. Nae teme,1511, str. Oris organizacijskih in lovekih problemov pri racionalizaciji dela.

Moderna organizacija, 42, str. Neki elementi socijalne cukci i pokretljivosti radnika rudnika bakra Majdanpek. Socioloki pregled, 5 ,1, str.

Izvori konflikta u radnim organizacijama. Sociologija, 133, Jedan pristup prouavanju fluktuacije na osnovu izlaznih intervjua. Radnik i tehniki nivo psihologuja. Distribucija12, str. Sociologija, 13 ,1,utjecaja u naim poduzeima.

Topolcic Bibliography

Indiciranje prirodne selekcije kadrova na osnovi povezanosti staa i psiholgoija radne uspjenosti. Kadrovi i rad,1, str. Problemi pri vzpostavljanju demokratine distribucije vpliva v gospodarskih organizacijah. Spremembe politinega in gospodarskega sistema Jugoslavije in organizacijska uinkovitost samoupravljanja.

Asertivnost za zemaljske anđele – Kako da budete puni ljubavi, umesto previše fini

Produktivnost Nae teme, 154, str. Sociolog rada u sukobu izmeu humanistikih i menaderskih zahteva profesije i drutvene prakse. Drutvene vrednosti i struktura upravljanja: Sociologija, 131, str. Metoda in rezultati diagnosticiranja derna organizacija, 4 ,1, str.

Author: admin